Speerpunten

Onze speerpunten

DOED zet zich in voor:

Bruisende en groene centra

Een rijke variatie aan evenementen en activiteiten met groene dorpscentra als middelpunt voor ontmoeting.

Lees verder… (.pdf)

Ondernemen

Voldoende ruimte voor de kleinere, lokale ondernemingen en agrariërs, met diversiteit aan bedrijven/horeca en verbetering van de infrastructuur zetten wij ons voor in.

 

 

Lees verder… (.pdf)

Wonen

Aan de slag met het woningen tekort zodat er voldoende woningen zijn voor iedereen, betaalbaar en sociaal, ook voor de jeugd en nieuwe initiatieven voor creatieve woonvormen gecombineerd met zorg. Eerst zorgen we voor de eigen inwoners voordat regionale en landelijke opgaven bij ons worden neergelegd.

 

 

Lees verder… (.pdf)

Verkeerstoegankelijkheid & Verkeersveiligheid

Meer aandacht voor de verkeersveiligheid en de verkeerstoegankelijkheid in Duiven, Groessen en Loo. Een proactieve aanpak en goed luisteren naar de inwoners welke knelpunten snel moeten worden opgelost.

 

 

Lees verder… (.pdf)

Sport, Verenigingen & Cultuur

Ons rijke verenigingsleven, uitgebreide sportaanbod en cultuur gaat ons aan het hart en hier investeren wij in. Cultuureducatie en initiatieven tot samenwerking tussen verenigingen worden ondersteund en gestimuleerd.

 

 

Lees verder… (.pdf)

Zorg en Welzijn

Door toegankelijke en samenwerkende zorg moet iedereen moet op gelijkwaardige wijze aan de samenleving kunnen deelnemen. De (ouderen)zorg is mensen werk en vraagt om een menselijk gezicht. Langer zelfstandig thuis blijven wonen moet worden ondersteund met passende ondersteuning.

 

 

Lees verder… (.pdf)

De Jeugd

Onze jeugd heeft de toekomst. DOED wil mét jongeren in plaats van over jongeren nadenken over de keuzes die over hen gaan. Huisvestingsproblemen van scholen moet snel en adequaat worden opgelost. Jongeren moeten de zorg en steun krijgen nodig om gezond op te groeien.

 

 

Lees verder… (.pdf)

Groen, Klimaat & Duurzaamheid

Duiven is een prachtige groene gemeente en wij willen dat het zo blijft, ook waar het gaat om de inpasbaarheid van grootschalige energieopwekking in het landschap. Onze leefomgeving en woonplezier is wat Duiven uniek maakt en daarom betrekt DOED de inwoners vroegtijdig bij de omgevingsplannen.

 

 

Lees verder… (.pdf)

DOED - gemeente Duiven, Open, Eerlijk, Democratisch

DOED Duiven Groessen Loo