Fractie

Ontmoet de fractie van DOED

Wij willen de gemeente Duiven op een positieve manier op de kaart zetten en samen zorgen voor een plezierige, duurzame en veilige woon/werk-gemeente voor iedereen, waar kansen liggen voor de jeugd en waar mensen zich verbonden voelen met elkaar.

Karin Bouwmeister-Booltink

Karin Bouwmeister-Booltink

Fractievoorzitter

Karin Bouwmeister- Booltink

Fractievoorzitter

Gerard Brands

Gerard Brands

Raadslid

Gerard Brands

Raadslid

Linda Hauwert

Linda Hauwert

Raadslid

Linda Hauwert

Raadslid

André Oostdam

André Oostdam

Raadslid

André Oostdam

Raadslid

Eric Klappers

Eric Klappers

Raadslid

Eric Klappers

Raadslid

Paul Berkel

Paul Berkel

Fractieassistent

Paul Berkel

Fractieassistent

Bekijk Gemeente Duiven van dichtbij!

DOED wil de gemeente Duiven op een positieve manier op de kaart zetten en samen zorgen voor een plezierige, duurzame en veilige woon/werk-gemeente voor iedereen, waar kansen liggen voor de jeugd en waar mensen zich verbonden voelen met elkaar.

Onze fractieleden

Karin Bouwmeister-Booltink

In 1972 verhuisde ik naar Duiven en ik ben er nooit meer weggegaan. Van een dorp met een minicentrum, sportzaal, café en een paar woonwijken heb ik Duiven en de kernen Groessen en Loo zien groeien naar een gemeente met volwaardige voorzieningen voor wonen, onderwijs, sporten, winkelen, uitgaan en meerdere bedrijven terreinen met (kleinschalige) reguliere bedrijvigheid, transport & logistiek, industrie en (groot)handelsbedrijven en daarmee werkgelegenheid.

Wat een verandering.

In 1982 ging ik zelfstandig wonen en later stichtte ik met mijn man Mark in Duiven ons gezin. Wij kregen 2 dochters. Inmiddels ben ik oma van 5 fantastische kleinkinderen, 3 dames en 2 heren in de dop.

In 2000 nam ik het gordijnenatelier in Groessen van mijn moeder over. Nadat mijn man zelfstandig ondernemer werd werkte ik daarnaast als zijn rechterhand. Die combinatie bleek iets te veel. Na 14 jaar heb ik het gordijnenatelier verkocht. Dat gaf ruimte.

Ruimte voor de gemeentelijke politiek. In 2018 werd ik raadslid. Door het werk als raadslid ontwikkelde ik steeds meer een eigen visie hoe de belangen van de bewoners van alle kernen gelijk kunnen worden behartigd.. Om hieraan vanuit mijn eigen inzichten invulling te kunnen geven heb ik eind 2019 DOED opgericht. Een vernieuwende partij die de belangen van inwoners van alle kernen van de mooie gemeente waarmee ik mij verbonden voel vertegenwoordigd. Binnen DOED werken we vanuit de gedachte: Vraag niet wat de gemeente kan doen voor ons, maar wat wij met elkaar kunnen doen voor onze gemeente.

Gerard Brands

Mijn naam is Gerard Brands. Ik woon sinds 1993 in de gemeente Duiven en ben in 1994 mijn bedrijf gestart op het gebied van ICT.
Ik ben 57 jaar en vind het gezellig om samen met mijn vrouw te gaan uit eten. Ook vind ik het interessant
om alles te volgen op het gebeid van vernieuwende technologieën en ben ook niet schuchter voor een stevige wandeling.

Sinds jaar en dag ben ik lid van het MKB in Duiven. De landelijke politiek boeide mij al sinds jaren, net als de Amerikaanse.
In 2018 vroeg Karin (onze huidige fractievoorzitter of ik mogelijk ook in de lokale politiek geïnteresseerd zou kunnen zijn.
Hierover hoefde ik niet lang na te denken en ben samen met haar nog geen jaar later meegegaan in de oprichting van DOED,
waarvan ik nu vind dat dit staat als een huis. In de afgelopen periode heb ik gezien dat ook al hebben we nog maar 1 zetel in
de raad, we toch het verschil kunnen maken. Hiervoor zijn zeker een aantal voorbeelden in ons verkiezingsprogramma terug
te vinden. Ook vind ik de onderlinge samenwerking en omgang in onze partij helemaal bij mij passen.  Vrolijk en energiek!
We gaan ergens voor, schouders eronder. Niet links, niet rechts maar voor de inwoners van de gemeente.

Mijn persoonlijke bijdrage zal zijn dat ik me sterk wil maken voor o.a.  het ondernemerschap, verkeer en veiligheid, groen,
klimaat en duurzaamheid. Door met mijn collega’s in de partij de schouders eronder te zetten hoop ik het welzijn van de
inwoners te verbeteren. Dit kunnen wij bereiken door continu met de mensen in Duiven afstemming te zoeken en hun
wensen te vertalen naar invloed op beleid.

Linda Hauwert

Ik ben Linda Hauwert en woon sinds kort in Groessen. Ik ben opgegroeid in Duiven, maar voor studies vertrok ik naar Aruba, Arnhem en Australië. Uiteindelijk heb ik mij met mijn gezin in de gemeente Duiven gevestigd. Ik ben 36 jaar oud en werkzaam als advocaat en mediator.

Naast mijn werk als advocaat en mediator, ben ik voorzitter van de Tuchtcommissie van de Nederlandse Handbalvereniging. Ook ben ik secretaris van MKB Duiven. De tijd die ik overhoud, besteed ik met mijn gezin. Samen skiën en samen sporten zijn daarbij favoriet.

Ik heb de politiek altijd op een afstand gevolgd. De werkwijze van de politiek aangaande de arbeidsmigranten op de Visserlaan 1 in Duiven heeft mij wel getriggerd om de politiek wat actiever te gaan bedrijven.

DOED luistert eerst naar inwoners en ondernemers uit Duiven, om daarna te bekijken wat het beste is voor de inwoners en ondernemers van Duiven. Te vaak gebeurt het “andersom”. Eerst een standpunt of beslissing innemen en achteraf nog eens informeren bij “stakeholders”.

Als advocaat strijd ik voor de belangen van de cliënt. Dat strijden doe ik ook graag voor de inwoners en ondernemers voor de gemeente Duiven. De gemeente is er voor de inwoner en ondernemer van de gemeente Duiven en niet andersom.

Wat ik hoop in 2026 samen met DOED bereikt te hebben is,

Een beter benaderbaar ambtelijk apparaat. Afschaffing van de hondenbelasting.

Basistaken van de gemeente snel en goed uitvoeren.  Geen extra / hogere heffingen voor inwoners en ondernemers in de gemeente Duiven.

Een fijn en goed leef- en ondernemersklimaat, met een eigen verantwoordelijkheid voor iedere burger.

André Oostdam

In 2009 verhuisden mijn vrouw Claudia en ik samen met onze kinderen van Zevenaar naar Duiven. Ik kom zelf uit Arnhem. Plezierig opgegroeid in een middenstandsgezin, wat aanzette tot mijn opleiding en eerste werkzaamheden.  Sinds 1998 ben ik werkzaam in de IT. Voor het grootste deel als systeembeheerder maar de laatste jaren als Microsoft Power Bi specialist. Als ik na het werk en andere bezigheden nog wat tijd over heb, mag ik graag op de golfbaan een balletje slaan. 

Enige tijd geleden werd mij gevraagd of ik interesse zou hebben in een functie van fractie assistent bij DOED. Politiek heeft mij altijd al geïnteresseerd maar ik had nooit de behoefte gehad actief hierin deel te nemen. 

DOED moest natuurlijk wel zijn wat ik van een lokale partij verwacht: zoals de belangen behartigen van de inwoners en ervoor zorgen dat het plezierig is om in Duiven te wonen. Ik kan mij daarom heel goed vinden in de doelstellingen van DOED. 
Mijn interesses liggen met name, maar zeker niet alleen, in de Sport, Verenigingen en Cultuur. 

Ik verheug mij erop iets voor de inwoners van de gemeente Duiven te kunnen betekenen en dat het de komende jaren nog plezieriger wonen wordt. 

Eric Klappers

Ik ben geboren en getogen Duivenaar, van bouwjaar 1969, en opgegroeid in een fijn en veilig dorp. Ik heb een eigen bedrijf, IMC-PRO, en werk ik als interim manager en adviseur in procesverbetering. In mijn jongere jaren heb ik gehandbald bij HV Duiven en ben ik via vrienden betrokken geraakt bij schutterij Onderling Genoegen, waar ik sinds 2019 bestuurslid ben. Ik vind het belangrijk om de jeugd ook actief kennis te laten maken met dit mooie stukje cultuur en historie van Duiven. Vrijwilligerswerk vind ik leuk en belangrijk om te doen. Zo ben ik ook nog actief betrokken bij SC Groessen en vrijwilliger bij GoClean om zwerfafval in kaart te brengen en op te ruimen.

Ik ben altijd wel politiek bewust geweest en deze gevolgd van een afstand. Zeker tijdens de verkiezingen, ben ik wel iemand die kijkt welke partij realiseert wat het belooft en naar de wijze waarop. Daar baseer ik mijn stem op, ook op 16 maart! Door mijn betrokkenheid bij het Vitaal Centrum Plan in Duiven, ben ik politiek actief geworden. Het originele plan voor fase 4 had geen draagvlak. Uiteindelijk hebben wij via alternatieve plannen laten zien dat het ook anders kan. Enerzijds een begin van meer participatie in Duiven, anderzijds lag er al een besluit en gingen de intenties niet van tafel. Hierdoor heb ik mij aangesloten bij DOED, omdat ik denk dat dit ook anders kan en daarom wil ik de partij ondersteunen als lijstduwer.  

Het fijne en leefbare dorp waarin ik ben opgegroeid, gun ik onze jeugd ook. Wij zijn de generatie die de afweging moeten maken tussen het behoud van het dorpse karakter of verdere verstedelijking. Mijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar sport, verenigingen, cultuur en de dorpscentra in Loo, Groessen en Duiven. Ik wil bereikbaar zijn voor onze verenigingen, stichtingen en andere organisaties waarin ook veel vrijwilligers actief zijn. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze gemeente en het dorpscentrum is de plaats waar we elkaar ontmoeten.

Het belangrijkste vind ik dat inwoners en ondernemers zich weer betrokken voelen bij de politiek in Duiven, zich gehoord voelen en zich herkennen in de besluiten. De grote uitdagingen voor de gemeente de komende vier jaar vragen om die betrokkenheid, de inspraak van inwoners en ondernemers en om wederzijds respect. Ik maak mij er hard voor dat DOED de voortrekker mag zijn van dit nieuwe geluid.

Paul Berkel

Ik ben Paul Berkel ik ben 55 jaar en woon sinds 2000 in het mooie en rustige Duiven. Naast mijn gezin ben ik graag sportief bezig zoals wandelen en fietsen, daarnaast lees ik ook graag een goed boek. Ik werk fulltime op de hartkatheterisatie afdeling van de Cardiologie in het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem.

Ik heb altijd interesse gehad in de politiek  maar wegens privé omstandigheden was daar tot nu toe geen ruimte voor.

Omdat de omstandigheden nu beter zijn en mij de mogelijkheid werd geboden heb ik deze met beide handen aan gegrepen.

Ik wil graag wat meer kunnen betekenen voor onze gemeente en haar inwoners.

Waar DOED voor staat; openheid, eerlijkheid en democratie vind ik zelf een groot goed, dus dan is er maar 1 partij en dat is DOED.    

Mijn speerpunt zal zijn het wonen in onze gemeente.

Een mix van jong en oud daar wil ik me voor inzetten.

Ik vind het echt belangrijk dat we ook aan onze jongeren denken, zodat ze in onze gemeente kunnen blijven wonen.

Mijn verdere interesses zijn veiligheid, verkeerstoegankelijkheid, klimaat en verduurzaming.

Ik hoop dat wij in 2026 een bruisend  groene gemeente zullen zijn, waar voor jong en oud voldoende woongelegenheid is gerealiseerd. Daar ga ik mij voor inzetten.

DOED Duiven Groessen Loo