Kandidatenlijst

Ontmoet de kandidaten van DOED

Wij willen de gemeente Duiven op een positieve manier op de kaart zetten en samen zorgen voor een plezierige, duurzame en veilige woon/werk-gemeente voor iedereen, waar kansen liggen voor de jeugd en waar mensen zich verbonden voelen met elkaar.

Karin Bouwmeister-Booltink

Karin Bouwmeister-Booltink

Fractievoorzitter

Karin Bouwmeister- Booltink

Lijsttrekker

Gerard Brands

Gerard Brands

Kandidaat

Gerard Brands

Kandidaat

Linda Hauwert

Linda Hauwert

Kandidaat

Linda Hauwert

Kandidaat

Paul Berkel

Paul Berkel

Kandidaat

Paul Berkel

Kandidaat

André Oostdam

André Oostdam

Kandidaat

André Oostdam

Kandidaat

Jacqueline Duis

Jacqueline Duis

Kandidaat

Jacqueline Duis

Kandidaat

Monica van Hummel

Monica van Hummel

Kandidaat

Monica van Hummel

Kandidaat

Dominique van Dam

Dominique van Dam

Kandidaat

Dominique van Dam

Kandidaat

Jeroen van Hummel

Jeroen van Hummel

Kandidaat

Jeroen van Hummel

Kandidaat

Hans Hassink

Hans Hassink

Kandidaat

Hans Hassink

Kandidaat

Ron de Geus

Ron de Geus

Kandidaat

Ron de Geus

Kandidaat

Eric Klappers

Eric Klappers

Kandidaat

Eric Klappers

Kandidaat

Bekijk Gemeente Duiven van dichtbij!

DOED wil de gemeente Duiven op een positieve manier op de kaart zetten en samen zorgen voor een plezierige, duurzame en veilige woon/werk-gemeente voor iedereen, waar kansen liggen voor de jeugd en waar mensen zich verbonden voelen met elkaar.

Onze kandidaten

Karin Bouwmeister-Booltink

Mijn naam is Karin Bouwmeister en ik ben 59 jaar. Ik woon sinds 1972 in Duiven. Ben getrouwd en heb 2 dochters en 5 kleinkinderen. In de periode 2000-2014 heb ik een eigen bedrijf gehad. Een gordijnenatelier die ik overgenomen heb van mijn moeder, na de verkoop ben ik als ondersteuning bij mijn man in het bedrijf gekomen.  Dit doe ik nog steeds met plezier.

Ik ben niet altijd bij de politiek betrokken geweest. In 2017 ben ik gevraagd of ik interesse had om bij een lokale partij aan te sluiten. In 2018 ben ik met voorkeurstemmen in de raad gekomen. Door verschil van inzichten binnen de partij heb ik omdat ik de ervaringen die ik heb vanuit mijn ondernemerschap wilde blijven inzetten een eigen partij, DOED opgericht.

DOED is een jonge partij die samen met de inwoners na wil denken over oplossingen voor grote en kleine problemen. Door mijn ondernemerschap weet ik van aanpakken en doorpakken, niet alleen met woorden maar ook daden.

DOED houdt van een heldere aanpak die we kunnen waarmaken en we stropen hier graag de mouwen voor op. Wij zijn als partij direct aanspreekbaar en bereikbaar voor alle inwoners van de gemeente Duiven. Wij staan voor het op een positieve en gelijkwaardige wijze behartigen van de belangen van de inwoners. Wij denken in oplossingen, verbinden en zijn betrokken en toegankelijk.

De komende vier jaar wil ik mij voor alle onderwerpen die in ons verkiezingsprogramma staan inzetten maar vooral woningen, jeugd, zorg en ondernemen staan bij mij hoog op het lijstje. 

Het zou mooi zijn als wij met 3 of meer zetels plaats kunnen nemen in de gemeenteraad zodat wij meer kunnen betekenen voor de inwoners en hun stem kunnen laten horen. Wij hebben mooie doelen in ons verkiezingsprogramma staan en natuurlijk hoop ik dat we die voor een groot gedeelte hebben kunnen bereiken bij de volgende verkiezingen in 2026. Ik hoop dat we de politiek dichter bij de inwoners kunnen brengen.

Gerard Brands

Mijn naam is Gerard Brands. Ik woon sinds 1993 in de gemeente Duiven en ben in 1994 mijn bedrijf gestart op het gebied van ICT.
Ik ben 57 jaar en vind het gezellig om samen met mijn vrouw te gaan uit eten. Ook vind ik het interessant
om alles te volgen op het gebeid van vernieuwende technologieën en ben ook niet schuchter voor een stevige wandeling.

Sinds jaar en dag ben ik lid van het MKB in Duiven. De landelijke politiek boeide mij al sinds jaren, net als de Amerikaanse.
In 2018 vroeg Karin (onze huidige fractievoorzitter of ik mogelijk ook in de lokale politiek geïnteresseerd zou kunnen zijn.
Hierover hoefde ik niet lang na te denken en ben samen met haar nog geen jaar later meegegaan in de oprichting van DOED,
waarvan ik nu vind dat dit staat als een huis. In de afgelopen periode heb ik gezien dat ook al hebben we nog maar 1 zetel in
de raad, we toch het verschil kunnen maken. Hiervoor zijn zeker een aantal voorbeelden in ons verkiezingsprogramma terug
te vinden. Ook vind ik de onderlinge samenwerking en omgang in onze partij helemaal bij mij passen.  Vrolijk en energiek!
We gaan ergens voor, schouders eronder. Niet links, niet rechts maar voor de inwoners van de gemeente.

Mijn persoonlijke bijdrage zal zijn dat ik me sterk wil maken voor o.a.  het ondernemerschap, verkeer en veiligheid, groen,
klimaat en duurzaamheid. Door met mijn collega’s in de partij de schouders eronder te zetten hoop ik het welzijn van de
inwoners te verbeteren. Dit kunnen wij bereiken door continu met de mensen in Duiven afstemming te zoeken en hun
wensen te vertalen naar invloed op beleid.

Linda Hauwert

Ik ben Linda Hauwert en woon sinds kort in Groessen. Ik ben opgegroeid in Duiven, maar voor studies vertrok ik naar Aruba, Arnhem en Australië. Uiteindelijk heb ik mij met mijn gezin in de gemeente Duiven gevestigd. Ik ben 36 jaar oud en werkzaam als advocaat en mediator.

Naast mijn werk als advocaat en mediator, ben ik voorzitter van de Tuchtcommissie van de Nederlandse Handbalvereniging. Ook ben ik secretaris van MKB Duiven. De tijd die ik overhoud, besteed ik met mijn gezin. Samen skiën en samen sporten zijn daarbij favoriet.

Ik heb de politiek altijd op een afstand gevolgd. De werkwijze van de politiek aangaande de arbeidsmigranten op de Visserlaan 1 in Duiven heeft mij wel getriggerd om de politiek wat actiever te gaan bedrijven.

DOED luistert eerst naar inwoners en ondernemers uit Duiven, om daarna te bekijken wat het beste is voor de inwoners en ondernemers van Duiven. Te vaak gebeurt het “andersom”. Eerst een standpunt of beslissing innemen en achteraf nog eens informeren bij “stakeholders”.

Als advocaat strijd ik voor de belangen van de cliënt. Dat strijden doe ik ook graag voor de inwoners en ondernemers voor de gemeente Duiven. De gemeente is er voor de inwoner en ondernemer van de gemeente Duiven en niet andersom.

Wat ik hoop in 2026 samen met DOED bereikt te hebben is,

Een beter benaderbaar ambtelijk apparaat. Afschaffing van de hondenbelasting.

Basistaken van de gemeente snel en goed uitvoeren.  Geen extra / hogere heffingen voor inwoners en ondernemers in de gemeente Duiven.

Een fijn en goed leef- en ondernemersklimaat, met een eigen verantwoordelijkheid voor iedere burger.

Paul Berkel

Ik ben Paul Berkel ik ben 55 jaar en woon sinds 2000 in het mooie en rustige Duiven. Naast mijn gezin ben ik graag sportief bezig zoals wandelen en fietsen, daarnaast lees ik ook graag een goed boek. Ik werk fulltime op de hartkatheterisatie afdeling van de Cardiologie in het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem.

Ik heb altijd interesse gehad in de politiek  maar wegens privé omstandigheden was daar tot nu toe geen ruimte voor.

Omdat de omstandigheden nu beter zijn en mij de mogelijkheid werd geboden heb ik deze met beide handen aan gegrepen.

Ik wil graag wat meer kunnen betekenen voor onze gemeente en haar inwoners.

Waar DOED voor staat; openheid, eerlijkheid en democratie vind ik zelf een groot goed, dus dan is er maar 1 partij en dat is DOED.    

Mijn speerpunt zal zijn het wonen in onze gemeente.

Een mix van jong en oud daar wil ik me voor inzetten.

Ik vind het echt belangrijk dat we ook aan onze jongeren denken, zodat ze in onze gemeente kunnen blijven wonen.

Mijn verdere interesses zijn veiligheid, verkeerstoegankelijkheid, klimaat en verduurzaming.

Ik hoop dat wij in 2026 een bruisend  groene gemeente zullen zijn, waar voor jong en oud voldoende woongelegenheid is gerealiseerd. Daar ga ik mij voor inzetten.

André Oostdam

In 2009 verhuisden mijn vrouw Claudia en ik samen met onze kinderen van Zevenaar naar Duiven. Ik kom zelf uit Arnhem. Plezierig opgegroeid in een middenstandsgezin, wat aanzette tot mijn opleiding en eerste werkzaamheden.  Sinds 1998 ben ik werkzaam in de IT. Voor het grootste deel als systeembeheerder maar de laatste jaren als Microsoft Power Bi specialist. Als ik na het werk en andere bezigheden nog wat tijd over heb, mag ik graag op de golfbaan een balletje slaan. 

Enige tijd geleden werd mij gevraagd of ik interesse zou hebben in een functie van fractie assistent bij DOED. Politiek heeft mij altijd al geïnteresseerd maar ik had nooit de behoefte gehad actief hierin deel te nemen. 

DOED moest natuurlijk wel zijn wat ik van een lokale partij verwacht: zoals de belangen behartigen van de inwoners en ervoor zorgen dat het plezierig is om in Duiven te wonen. Ik kan mij daarom heel goed vinden in de doelstellingen van DOED. 
Mijn interesses liggen met name, maar zeker niet alleen, in de Sport, Verenigingen en Cultuur. 

Ik verheug mij erop iets voor de inwoners van de gemeente Duiven te kunnen betekenen en dat het de komende jaren nog plezieriger wonen wordt. 

Jacqueline Duis

Mijn naam is Jacqueline Duis, 58 jaar. Vanaf mijn 9e jaar ben ik opgegroeid in Duiven. Later heb ik als leerkracht jarenlang in Duiven gewerkt. In 1999 ben ik verhuisd naar het westen van het land. Sinds 5 jaar woon ik met veel plezier, samen met mijn partner in het enorm uitgebreide Duiven en heb ik hier ook weer als leerkracht en life-coach gewerkt.

Bij ons thuis werd er zeker over politiek gesproken. Gelijkheid, liefde voor de natuur, duurzaamheid en eerlijke kansen voor iedereen, waren belangrijke zaken waardoor bij ons thuis de politieke kleur werd bepaald. Deze punten zijn voor mij nog steeds belangrijk. Niet alleen in de keuze van mijn politieke stem, maar binnen mijn hele levenshouding. Zowel privé als in mijn werk binnen het onderwijs en hiervoor ook in mijn praktijk als life-coach. 

De idealen van DOED passen heel goed bij mijn kijk op de wereld. Ik ben groot voorstander van participatie binnen de politiek. Samen kom je veel verder dan alleen. 

De openheid en het betrekken van inwoners/ondernemers spreekt mij enorm aan. DOED doet het samen en iedereen is belangrijk. Geen ‘achterkamertjes gekonkel’ of ‘vriendjespolitiek’, maar open en eerlijk in gesprek.

  • Ik wil luisteren en kijken naar de behoeften van mensen. Kansen ontdekken, ideeën
  • ontwikkelen en  mogelijkheden creëren om hieraan tegemoet te komen.
  • De prioriteit ligt wat mij betreft op dit moment op het doen wat nodig is t.a.v. de Corona crisis en hier als samenleving goed mee om te gaan
  • Duurzaamheid en gezonde leefomgeving
  • Voldoende en passende huisvesting
  • Zorg op maat
  • Het politieke antwoord op het toenemende geweld in de samenleving

Monica van Hummel

In 1972 verhuisden we naar Duiven, toen nog 6.000 inwoners! Dus ik ben hier dus niet geboren maar wel getogen. Naast mijn gezin werk ik al 25 jaar als officemanager bij een facilitair gebouwbeheerder. Daarnaast heb ik eigen Guasha praktijk wat tevens mijn grote passie is.

 Ik kan niet beweren dat politiek altijd mijn interesse heeft gehad want net als de meeste inwoners krijg ik er alleen mee te maken wanneer een onderwerp jou raakt. Tijdens het bespreekbaar maken van het Centrumplan heb ik ervaren hoe moeilijk het is als gewone burger ècht mee te mogen praten. Uiteraard heb je wel inspraak middels een speakerscorner maar meestal reageer je dan op een al genomen besluit.  Wij, (Eric en ik) vonden in DOED de partij die met ons het overleg aanging en namens ons in de Raad zaken bespreekbaar maakte. Tijdens dit traject heb ik de cursus politiek al gedaan en is me duidelijk geworden dat een aantal mensen de kar moeten trekken willen we als inwoners mee kunnen praten. Het gevolg hiervan is dat ik mij verkiesbaar wil stellen bij DOED.

Tijdens het participatietraject van het Centrumplan zijn er veel gesprekken geweest met betrokkenen”. De daar veel gehoorde opmerking , “al zo vaak iets gemeld, hoor je nooit meer iets van” is voor mij aanzet uit te zoeken hoe dat kan verbeteren. Daarom heb ik gevraagd of ik me voor de centra van Loo, Groessen en Duiven maar zeker ook voor het sociaal domein in mag zetten.

Ik zou graag willen dat iedereen net zo graag in Duiven woont als ikzelf, daar wil ik me wel voor inzetten.

Dominique van Dam

Mijn naam is Dominique van Dam, 38 jaar. Samen met Jörgen Kempkes heb ik vier kinderen. We zijn in de kerstvakantie 2019/2020 in Groessen komen wonen.

Ik ben van huis uit jurist en onderzoeker maar heb, na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn bij de Afdeling bestuursrechtsrechtspraak van de Raad van State en de Rechtbank Gelderland, in 2015 de overstap gemaakt naar rechtenonderwijs. Sinds 2017 werk ik als minorcoördinator, sr. docent en student-/leerteambegeleider aan de Hogeschool Utrecht bij de rechtenopleiding. Daarnaast verzorg ik sinds dit jaar onderwijs voor de Montessorischool in Westervoort aan de groepen 1 tot en met 8.

Ik vond politiek altijd enorm saai. Het voelde voor mij als een ‘ver van mijn bed-show’. Pas toen ik de overstap maakte naar het onderwijs en zelf les ging geven in o.a. het staatsrecht, bestuursrecht en Europees recht besefte ik me hoe belangrijk politiek is. Vanaf dat moment ben ik de landelijke en lokale politiek gaan volgen en ben ik op de achtergrond actief geworden.

DOED is een partij met een ‘hands on’ mentaliteit die echt probeert te luisteren naar wat de inwoners willen en niet willen. Een partij die open staat voor kritische geluiden maar tegelijkertijd constructief en proactief meedenkt en meedoet. Ik heb alle partijen een poosje gevolgd en merkte dat Karin Bouwmeister met DOED echt gaat voor open, eerlijke en democratische politiek en dat past bij mij. Er is ruimte voor creatief denken en DOED ziet waar het nu wringt en anders kan. Ik lever daar graag een bijdrage aan.

Graag zet ik mijn brede interesse, kennis en ervaring in voor de inwoners van Duiven, Groessen en Loo. Thema’s waar ik me in het bijzonder voor wil inzetten zijn inwonersparticipatie, de jeugd, ondernemen en groen, klimaat en duurzaamheid.

Ik hoop dat inwoners de komende periode ervaren dat DOED er echt voor hen is en dat iedereen meetelt. Dat iedere inwoner ook zijn stem durft te laten horen en zich serieus genomen voelt. Want politiek gaat over jou en over jouw leefomgeving, over het hier en nu en over de toekomst. Niet alleen in verkiezingstijd maar iedere dag opnieuw.

Jeroen van Hummel

Ik ben Jeroen van Hummel, 21 jaar, 3e jaars student bouwkunde aan de Han in Arnhem. Naast mijn studie houd ik mij bezig met verschillende sporten, uitgaan en bijbaantjes. Dit varieert van een administratieve functie tot achter de bar in een nachtclub. Ik woon al mijn hele leven in Duiven.

Politiek is over het algemeen niet iets wat erg leeft onder jongeren. Juist daarom wil ik mij hierin mengen zodat ook deze groep vertegenwoordigd wordt.

DOED is een jonge partij waar ik zal bijdragen aan onderwerpen met betrekking tot jeugd in de gemeente. Ik hoop met mijn inbreng ervoor te zorgen dat jongeren het gevoel hebben dat ook voor hun belangen opgekomen wordt. 

 

Hans Hassink

Ik ben Hans Hassink en woon samen met mijn vrouw in Duiven. Wij zijn hier komen wonen in 1984. Het was de tijd dat Duiven een groeikernstatus had. In die tijd moest je bijvoorbeeld voor een knoop naar Arnhem of Zevenaar. We hadden ook geen horecaplein.

Ik werk bij de overheid en ga dit jaar met pensioen. Dat geeft mij meer vrije tijd die ik voor een deel wil gebruiken voor DOED. Ik ken onze lijsttrekster goed en zij heeft mij enthousiast gemaakt. Ik wil dan ook een bijdrage leveren om Duiven, Loo en Groessen een prettige leefomgeving te laten zijn. Het partijprogramma laat dit ook zien.

Ik vind het belangrijk dat we weer woningen gaan bouwen in onze gemeente. Daarnaast moeten we meer huisvesting creëren voor jongeren. Zij hebben op dit moment onvoldoende mogelijkheden om te blijven wonen in Duiven en zoeken woonruimte elders.

Daarnaast wil ik mij sterk maken voor een verkeersveilige en goed toegankelijk gemeente. Aandachtspunt is o.a. de toegankelijkheid van ons bedrijventerrein en andere verkeersonveilige situaties.

Een enorme aanwinst voor Duiven is het horecaplein. Daar had niemand in 1984 aan gedacht. Hier moeten we zuinig en zorgvuldig mee omgaan. Deze zorgvuldigheid gaat zeker op t.o.v. de ondernemers die het een uitgaansplein laten zijn.

Ik hoop dat bewoners van onze gemeente in 2026 de conclusie kunnen trekken dat DOED een lokale partij is voor de inwoners van onze gemeente en iedereen mee DOED.

Ron de Geus

Mijn naam is Ron de Geus, 58 jaar, getrouwd met Dianne. Wij hebben samen een zoon, Kevin van 26 en zijn we de trotse schoonouders van Lisa. Sinds 1994 zijn wij woonachtig in de mooie gemeente Duiven. Ik heb jaren lang gewerkt in het managementteam van een grote scholengemeenschap maar vanwege gezondheidsklachten een aantal jaren geleden een forse stap terug moeten doen. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd en daar mijn MBA in behaald.

Politiek heeft al heel wat jaren mijn interesse. Ik vind namelijk vaak ergens iets van en dan is politiek actief zijn een mooie gelegenheid om met dat vinden iets nuttigs te doen. Laat ik het anders zeggen, schreeuwen langs de zijlijn levert in ieder geval niets op.

DOED is bij uitstek de partij in onze gemeente die staat voor de wensen van de inwoners. Geen landelijke onzin welke toch niet op onze gemeente van toepassing is. Met als grote voordeel dat vele stromingen en meningen in één partij tot uiting kunnen komen, dus voor Duiven, Loo en Groessen!

Op de achtergrond wil ik mijn steentje bijdrage. Met mijn kennis en kunde die ik de afgelopen 58 jaar heb opgebouwd, samen met een groep enthousiaste DOED leden, proberen er een mooiere gemeente van te maken.

In 2026 hoop ik dat DOED heeft bereikt dat de inwoners van Duiven, Loo en Groessen weer gehoord worden. Dat er dus ook lopende de vier jaar dat de raadsleden gekozen zijn hoor en wederhoor wordt toegepast i.p.v. het autoritaire ‘de inwoners hebben gekozen dus wij hebben het voor het zeggen’

Eric Klappers

Ik ben geboren en getogen Duivenaar, van bouwjaar 1969, en opgegroeid in een fijn en veilig dorp. Ik heb een eigen bedrijf, IMC-PRO, en werk ik als interim manager en adviseur in procesverbetering. In mijn jongere jaren heb ik gehandbald bij HV Duiven en ben ik via vrienden betrokken geraakt bij schutterij Onderling Genoegen, waar ik sinds 2019 bestuurslid ben. Ik vind het belangrijk om de jeugd ook actief kennis te laten maken met dit mooie stukje cultuur en historie van Duiven. Vrijwilligerswerk vind ik leuk en belangrijk om te doen. Zo ben ik ook nog actief betrokken bij SC Groessen en vrijwilliger bij GoClean om zwerfafval in kaart te brengen en op te ruimen.

Ik ben altijd wel politiek bewust geweest en deze gevolgd van een afstand. Zeker tijdens de verkiezingen, ben ik wel iemand die kijkt welke partij realiseert wat het belooft en naar de wijze waarop. Daar baseer ik mijn stem op, ook op 16 maart! Door mijn betrokkenheid bij het Vitaal Centrum Plan in Duiven, ben ik politiek actief geworden. Het originele plan voor fase 4 had geen draagvlak. Uiteindelijk hebben wij via alternatieve plannen laten zien dat het ook anders kan. Enerzijds een begin van meer participatie in Duiven, anderzijds lag er al een besluit en gingen de intenties niet van tafel. Hierdoor heb ik mij aangesloten bij DOED, omdat ik denk dat dit ook anders kan en daarom wil ik de partij ondersteunen als lijstduwer.  

Het fijne en leefbare dorp waarin ik ben opgegroeid, gun ik onze jeugd ook. Wij zijn de generatie die de afweging moeten maken tussen het behoud van het dorpse karakter of verdere verstedelijking. Mijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar sport, verenigingen, cultuur en de dorpscentra in Loo, Groessen en Duiven. Ik wil bereikbaar zijn voor onze verenigingen, stichtingen en andere organisaties waarin ook veel vrijwilligers actief zijn. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze gemeente en het dorpscentrum is de plaats waar we elkaar ontmoeten.

Het belangrijkste vind ik dat inwoners en ondernemers zich weer betrokken voelen bij de politiek in Duiven, zich gehoord voelen en zich herkennen in de besluiten. De grote uitdagingen voor de gemeente de komende vier jaar vragen om die betrokkenheid, de inspraak van inwoners en ondernemers en om wederzijds respect. Ik maak mij er hard voor dat DOED de voortrekker mag zijn van dit nieuwe geluid.

DOED Duiven Groessen Loo