Bestuur

Ontmoet het bestuur van DOED

Monica van Hummel - Voorzitter

In 1972 verhuisden we naar Duiven, toen nog 6.000 inwoners! Dus ik ben hier dus niet geboren maar wel getogen. Naast mijn gezin werk ik al 25 jaar als officemanager bij een facilitair gebouwbeheerder. Daarnaast heb ik eigen Guasha praktijk wat tevens mijn grote passie is.

Ik kan niet beweren dat politiek altijd mijn interesse heeft gehad want net als de meeste inwoners krijg ik er alleen mee te maken wanneer een onderwerp jou raakt. Tijdens het bespreekbaar maken van het Centrumplan heb ik ervaren hoe moeilijk het is als gewone burger ècht mee te mogen praten. Uiteraard heb je wel inspraak middels een speakerscorner maar meestal reageer je dan op een al genomen besluit.  Wij, (Eric en ik) vonden in DOED de partij die met ons het overleg aanging en namens ons in de Raad zaken bespreekbaar maakte. Tijdens dit traject heb ik de cursus politiek al gedaan en is me duidelijk geworden dat een aantal mensen de kar moeten trekken willen we als inwoners mee kunnen praten. Het gevolg hiervan is dat ik mij verkiesbaar wil stellen bij DOED.

Tijdens het participatietraject van het Centrumplan zijn er veel gesprekken geweest met betrokkenen”. De daar veel gehoorde opmerking , “al zo vaak iets gemeld, hoor je nooit meer iets van” is voor mij aanzet uit te zoeken hoe dat kan verbeteren. Daarom heb ik gevraagd of ik me voor de centra van Loo, Groessen en Duiven maar zeker ook voor het sociaal domein in mag zetten.

Ik zou graag willen dat iedereen net zo graag in Duiven woont als ikzelf, daar wil ik me wel voor inzetten.

Claudia Boef - Secretaris

Graag stel ik mij even voor!

Ik ben Claudia Boef en ben werkzaam als finance officer bij een natuurbeschermings-organisatie . Daarnaast ben ik guasha therapeute en geef voetreflex massages.
Natuur, duurzaamheid en gezondheid zijn dan ook heel belangrijk voor mij.

Waar DOED voor staat, de directe samenwerking met de inwoners van de gemeente Duiven, om te zorgen voor een plezierige, duurzame en veilige verbonden gemeenschap, voelt voor mij heel goed. Aan deze doelstellingen wil ik graag meewerken.

Jacqueline Duis - Penningmeester

Sinds 1 juni ben ik officieel lid geworden van het bestuur van DOED. Daarmee volg ik Ron de Geus op, die zich voorbereid op zijn pelgrimstocht Santiago de Compostella. Veel succes!

Vanaf mijn 9e ben ik opgegroeid in Duiven en heb ik hier als leerkracht jarenlang op een basisschool gewerkt.

Na een tijd elders te hebben gewoond, woon en werk ik sinds 7 jaar, weer met veel plezier, samen met mijn partner, in het enorm uitgebreide Duiven.

De missie en waarden van DOED passen goed bij mijn kijk op de wereld. Ik ben groot voorstander van participatie binnen de politiek. Samen kom je veel verder dan alleen. Belanghebbenden betrekken bij besluiten spreekt mij enorm aan. DOED doet het samen en iedereen is belangrijk. Door transparant, open en eerlijk, het gesprek aan te gaan met inwoners/ondernemers kan de politiek besluiten nemen met een breed draagvlak. De komende tijd ga ik me als penningmeester inzetten binnen het bestuur van DOED.

Hans Hassink – Algemeen Bestuurslid

Ik ben Hans Hassink en woon samen met mijn vrouw in Duiven. Wij zijn hier komen wonen in 1984. Het was de tijd dat Duiven een groeikernstatus had. In die tijd moest je bijvoorbeeld voor een knoop naar Arnhem of Zevenaar. We hadden ook geen horecaplein.

Ik ben nu met pensioen. Dat geeft mij meer vrije tijd die ik voor een deel wil gebruiken voor DOED. Ik ken onze lijsttrekster goed en zij heeft mij enthousiast gemaakt. Ik wil dan ook een bijdrage leveren om Duiven, Loo en Groessen een prettige leefomgeving te laten zijn. Het partijprogramma laat dit ook zien.

Ik vind het belangrijk dat we weer woningen gaan bouwen in onze gemeente. Daarnaast moeten we meer huisvesting creëren voor jongeren. Zij hebben op dit moment onvoldoende mogelijkheden om te blijven wonen in Duiven en zoeken woonruimte elders.

Daarnaast wil ik mij sterk maken voor een verkeersveilige en goed toegankelijk gemeente. Aandachtspunt is o.a. de toegankelijkheid van ons bedrijventerrein en andere verkeersonveilige situaties.

Ik hoop dat bewoners van onze gemeente in 2026 de conclusie kunnen trekken dat DOED een lokale partij is voor de inwoners van onze gemeente en iedereen mee DOED.

Jouw bedrijf is belangrijk voor je en met goede branding foto's kan je het aan de wereld tonen. Bedrijfsfotografie-fotoshoot-zakelijkportret-Doed-Duiven
Piet Arends

Piet Arends - Algemeen Bestuurslid

Geboren op 26 september 1944 in Groessen, runde ik tot 1997 een bloemkwekerij, die ik in 1998 verkocht vanwege het ontbreken van een opvolger.

Na mijn verhuizing naar Duiven raakte ik betrokken bij de lokale politiek en diende ruim 25 jaar als raadslid. In 1986 begon mijn politieke loopbaan, waarbij ik veel kennis van zaken opdeed. Mijn laatste politieke jaren als raadslid bracht ik door als eenmansfractie Lijst Arends. Na mijn raadslidmaatschap werd ik lid van DOED, een lokale partij waar ik mijn kennis wilde delen en betrokken blijven.

Als bestuurslid bij DOED wil ik de partij ondersteunen en me inzetten voor een sterke toekomst voor Duiven, een gemeente met drie kernen: Duiven, Groessen en Loo. Samen werken we aan het welzijn en de voorspoed van onze gemeenschap.

Bekijk Gemeente Duiven van dichtbij!

DOED wil de gemeente Duiven op een positieve manier op de kaart zetten en samen zorgen voor een plezierige, duurzame en veilige woon/werk-gemeente voor iedereen, waar kansen liggen voor de jeugd en waar mensen zich verbonden voelen met elkaar.

Ontmoet de fractie van DOED

Wij willen de gemeente Duiven op een positieve manier op de kaart zetten en samen zorgen voor een plezierige, duurzame en veilige woon/werk-gemeente voor iedereen, waar kansen liggen voor de jeugd en waar mensen zich verbonden voelen met elkaar.

Gerard Brands

Gerard Brands

Fractieassistent

Gerard Brands

Fractieassistent

Karin Bouwmeester- Bootink

Karin Bouwmeester- Bootink

Fractievoorzitter

Karin Bouwmeister- Bootink

Fractievoorzitter

Andre oostdam

Andre oostdam

Fractieassistent

Andre Oostdam

Fractieassistent

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DOED Duiven Groessen Loo