De jeugd heeft de toekomst!

Wij willen de jeugd nog meer betrekken💙 Onze democratie kan niet zonder de betrokkenheid en inbreng van onze jongeren. Toch staan ze vaak aan de zijlijn bij beslissingen over de toekomst. Terwijl jongeren ideeën hebben en gemotiveerd zijn om mee te doen. De politiek staat vaak ver af van de leefwereld van de jongere. Het […]

Ontwerp bestemmingsplan bouwlocatie De Timp in te zien

Het ontwerp bestemmingsplan voor woningbouw op De Timp in Duiven Zuid komt voor zes weken ter inzage te liggen. Vanaf donderdag 23 juni 2022 tot en met woensdag 3 augustus 2022 kunnen inwoners het ontwerp bestemmingsplan bekijken in het gemeentehuis van Duiven of digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de bouw van woningen op de locatie De […]

Kleurwedstrijd

DOEDje heeft een kleurwedstrijd bedacht, omdat 16 maart de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Lever deze kleurplaat in en maak kans op een van de 3 leuke prijzen! Je kunt deze op het adres de Esdoorn 10 Duiven in de brievenbus stoppen. Doe dit wel voor 20 maart en vergeet niet om je naam, leeftijd, telefoonnummer of email-adres […]

Op naar de verkiezingen!

Op naar de verkiezingen! Op naar de verkiezingen! Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram voor onze activiteiten ! Hartelijke groet, Karin BouwmeisterFractievoorzitter DOED  

Karin Bouwmeister

Karin Bouwmeister Mijn naam is Karin Bouwmeister. Ik woon sinds 1974 in Duiven. Ik ben getrouwd en heb 2 dochters en 5 kleinkinderen. In de periode 2000-2014 heb ik een eigen bedrijf gehad. Een gordijnenatelier die ik overgenomen heb van mijn moeder, na de verkoop ben ik als ondersteuning bij mijn man in het bedrijf […]

Verkeerssituatie Rijksweg

Verkeerssituatie Rijksweg En zo is de verkeerssituatie op de Rijksweg ter hoogte van de Terpen geworden. Dank aan de Gemeente Duiven voor het snelle handelen.

Gevaarlijke zebrapaden in Duiven worden aangepakt

Wij zouden u op de hoogte houden Maandag 29 maart 2021 hadden wij aandacht gevraagd voor deze gevaarlijke zebrapaden. Wij hadden een motie ingediend om dit serieus op te pakken! Inmiddels net toen de scholen weer begonnen zijn de zebrapaden aangepast! Beter verlicht, signaalborden geplaatst en 1 zebrapad verlegd. Nu kunnen de kinderen weer veiliger […]

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingsprogramma 2022-2026 Maandagavond grote stap verder gekomen met ons verkiezingsprogramma! Dankzij de input van onze achterban. Het was een levendige vergadering met een goede energie. Nu het programma fine-tunen en op 15 november presenteren aan onze leden. Wil je ons steunen en meepraten over de ontwikkelingen in onze gemeente, wordt dan lid van onze vereniging!

DOED maakt zich sterk

DOED maakt zich sterk… Voor een plezierige en gezonde fysieke leefomgeving in gemeente Duiven.De woonvisie is een complex onderdeel daarvan. Om een goed debat hierover te voeren is het nodig zoveel mogelijk ter zake doende informatie vanuit de omgevingsvisie hierin mee te nemen. Dit betekent niet dat er niet voortvarend gebouwd kan worden. De woonvisie […]

DOED op pad

DOED op pad Op maandag 28 juni 2021 zijn wij op de fiets gestapt en hebben een rondje gemeente Duiven gereden.We zijn begonnen bij de Heiliglandsestraat en hebben de verkeerssituatie eens goed bekeken. Wij hebben wel wat oplossingen kunnen bedenken. De motie verkeersveiligheid Heiliglandsestraat, die vorige raadsvergadering is ingediend, wordt aangehouden met de toezegging van […]

DOED Duiven Groessen Loo