Wij willen de jeugd nog meer betrekken💙

Onze democratie kan niet zonder de betrokkenheid en inbreng van onze jongeren. Toch staan ze vaak aan de zijlijn bij beslissingen over de toekomst. Terwijl jongeren ideeën hebben en gemotiveerd zijn om mee te doen.

De politiek staat vaak ver af van de leefwereld van de jongere. Het blijkt dat de meeste jongeren geen idee heeft hoe ze hun stem binnen hun gemeente kunnen laten horen.

Als wij meer betrokkenheid van de jongeren willen zullen wij dit nu moeten gaan aanpakken. Bij plannen die nauw betrokken zijn bij hun leefwereld, moeten wij hen vroegtijdig inschakelen en mee laten denken en praten.

Daarom hebben wij samen met Lokaal Alternatief, GroenLinks en CDA de motie ondertekenen en toepassen manifest #mijnstemtelt ingediend.  Deze is met een grote meerderheid aangenomen (16 stemmen voor en 5 tegen)

Ook hebben wij de motie uitbreiding jongerenwerk gesteund en samen met Pro Duiven de motie verplaatsing voetbalkooi ingediend (helaas was hier geen meerderheid voor).

Wij willen dat er verder gekeken wordt wat de jeugd zelf nodig heeft en daarvoor moet je het gesprek aangaan. Het tekenen van het manifest past daarbij. Wij hopen hiermee de jongeren meer te betrekken bij de politiek! 

De jeugd heeft de toekomst. Hunstemteltook! 💙💙

DOED Duiven Groessen Loo