Wethouder

Ontmoet de wethouder van DOED

Dominique van Dam

Mijn naam is Dominique van Dam, 38 jaar. Samen met Jörgen Kempkes heb ik vier kinderen. We zijn in de kerstvakantie 2019/2020 in Groessen komen wonen.

Ik ben van huis uit jurist en onderzoeker maar heb, na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn bij de Afdeling bestuursrechtsrechtspraak van de Raad van State en de Rechtbank Gelderland, in 2015 de overstap gemaakt naar rechtenonderwijs. Sinds 2017 werk ik als minorcoördinator, sr. docent en student-/leerteambegeleider aan de Hogeschool Utrecht bij de rechtenopleiding. Daarnaast verzorg ik sinds dit jaar onderwijs voor de Montessorischool in Westervoort aan de groepen 1 tot en met 8.

Ik vond politiek altijd enorm saai. Het voelde voor mij als een ‘ver van mijn bed-show’. Pas toen ik de overstap maakte naar het onderwijs en zelf les ging geven in o.a. het staatsrecht, bestuursrecht en Europees recht besefte ik me hoe belangrijk politiek is. Vanaf dat moment ben ik de landelijke en lokale politiek gaan volgen en ben ik op de achtergrond actief geworden.

DOED is een partij met een ‘hands on’ mentaliteit die echt probeert te luisteren naar wat de inwoners willen en niet willen. Een partij die open staat voor kritische geluiden maar tegelijkertijd constructief en proactief meedenkt en meedoet. Ik heb alle partijen een poosje gevolgd en merkte dat Karin Bouwmeister met DOED echt gaat voor open, eerlijke en democratische politiek en dat past bij mij. Er is ruimte voor creatief denken en DOED ziet waar het nu wringt en anders kan. Ik lever daar graag een bijdrage aan.

Graag zet ik mijn brede interesse, kennis en ervaring in voor de inwoners van Duiven, Groessen en Loo. Thema’s waar ik me in het bijzonder voor wil inzetten zijn inwonersparticipatie, de jeugd, ondernemen en groen, klimaat en duurzaamheid.

Ik hoop dat inwoners de komende periode ervaren dat DOED er echt voor hen is en dat iedereen meetelt. Dat iedere inwoner ook zijn stem durft te laten horen en zich serieus genomen voelt. Want politiek gaat over jou en over jouw leefomgeving, over het hier en nu en over de toekomst. Niet alleen in verkiezingstijd maar iedere dag opnieuw.

Bekijk Gemeente Duiven van dichtbij!

DOED wil de gemeente Duiven op een positieve manier op de kaart zetten en samen zorgen voor een plezierige, duurzame en veilige woon/werk-gemeente voor iedereen, waar kansen liggen voor de jeugd en waar mensen zich verbonden voelen met elkaar.

DOED Duiven Groessen Loo