Op naar de verkiezingen!

Op naar de verkiezingen! Op naar de verkiezingen! Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram voor onze activiteiten ! Hartelijke groet, Karin BouwmeisterFractievoorzitter DOED  

Karin Bouwmeister

Karin Bouwmeister Mijn naam is Karin Bouwmeister. Ik woon sinds 1974 in Duiven. Ik ben getrouwd en heb 2 dochters en 5 kleinkinderen. In de periode 2000-2014 heb ik een eigen bedrijf gehad. Een gordijnenatelier die ik overgenomen heb van mijn moeder, na de verkoop ben ik als ondersteuning bij mijn man in het bedrijf […]

Verkeerssituatie Rijksweg

Verkeerssituatie Rijksweg En zo is de verkeerssituatie op de Rijksweg ter hoogte van de Terpen geworden. Dank aan de Gemeente Duiven voor het snelle handelen.

Gevaarlijke zebrapaden in Duiven worden aangepakt

Wij zouden u op de hoogte houden Maandag 29 maart 2021 hadden wij aandacht gevraagd voor deze gevaarlijke zebrapaden. Wij hadden een motie ingediend om dit serieus op te pakken! Inmiddels net toen de scholen weer begonnen zijn de zebrapaden aangepast! Beter verlicht, signaalborden geplaatst en 1 zebrapad verlegd. Nu kunnen de kinderen weer veiliger […]

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingsprogramma 2022-2026 Maandagavond grote stap verder gekomen met ons verkiezingsprogramma! Dankzij de input van onze achterban. Het was een levendige vergadering met een goede energie. Nu het programma fine-tunen en op 15 november presenteren aan onze leden. Wil je ons steunen en meepraten over de ontwikkelingen in onze gemeente, wordt dan lid van onze vereniging!

DOED maakt zich sterk

DOED maakt zich sterk… Voor een plezierige en gezonde fysieke leefomgeving in gemeente Duiven.De woonvisie is een complex onderdeel daarvan. Om een goed debat hierover te voeren is het nodig zoveel mogelijk ter zake doende informatie vanuit de omgevingsvisie hierin mee te nemen. Dit betekent niet dat er niet voortvarend gebouwd kan worden. De woonvisie […]

DOED op pad

DOED op pad Op maandag 28 juni 2021 zijn wij op de fiets gestapt en hebben een rondje gemeente Duiven gereden.We zijn begonnen bij de Heiliglandsestraat en hebben de verkeerssituatie eens goed bekeken. Wij hebben wel wat oplossingen kunnen bedenken. De motie verkeersveiligheid Heiliglandsestraat, die vorige raadsvergadering is ingediend, wordt aangehouden met de toezegging van […]

Claudia Boef onze nieuwe secretaris van de vereniging

Claudia Boef onze nieuwe secretaris van de vereniging Claudia is vanaf 1 mei 2021 de secretaris van onze ledenvereniging. Ze zal de contacten onderhouden met de leden, verzorgt de notulen tijdens een vergadering, maar vaak ook de voorbereiding en opvolging van de acties, de ledenadministratie en de correspondentie.

Motie zebrapad Rijksweg Duiven

Motie zebrapad Rijksweg Duiven Naar aanleiding van berichten over onveilige zebrapaden op de rijksweg hebben wij een enquête uitgezet bij de inwoners van de Terpen en schrijverswijk. In de beide wijken wonen jonge gezinnen met schoolgaande kinderen. Het zebrapad is de enige (logische) oversteek om naar de Kameleonschool te gaan. Van de 125 adressen hebben […]

Werkbezoek Primco BMC Duiven

Werkbezoek Primco BMC Duiven Woensdag 3 maart 2021, zijn wij op werkbezoek bij Primco BMC Duiven geweest. We hebben een gedreven enthousiaste Jochen Görtzen gesproken die tevens een rondleiding gaf. Deze man vertelde met zoveel passie over Primco, hoe innovatief en duurzaam ze zijn. Ze werken samen met en leveren aan lokale ondernemers.Dit bedrijf heeft […]

DOED Duiven Groessen Loo