Motie zebrapad Rijksweg Duiven

Naar aanleiding van berichten over onveilige zebrapaden op de rijksweg hebben wij een enquête uitgezet bij de inwoners van de Terpen en schrijverswijk. In de beide wijken wonen jonge gezinnen met schoolgaande kinderen. Het zebrapad is de enige (logische) oversteek om naar de Kameleonschool te gaan.

Van de 125 adressen hebben er 78 de enquête ingevuld. (als je deze wilt inzien, klik op enquête). Dit was voor ons aanleiding om een motie op te stellen om het college te verzoeken om op zeer korte termijn onderzoek te laten doen naar de verkeersveiligheid en verkeersonveilige aspecten weg te nemen voordat het nieuwe schooljaar begint.

Op dinsdag 23 maart 2021 is de raadsavond en dan zal deze motie (als je deze wilt inzien, klik op motie) behandeld worden. D66, GroenLinks, Zetel Arends en Zetel Nooijen zijn inmiddels mede indieners.

Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

DOED Duiven Groessen Loo