Woningbouw Biezenkampen

Dinsdag 26 januari jl was de raadsvergadering over de woningbouw.

Biezenkampen, Ploen-Noord en Plakse Weide zijn drie gebieden aan de rand van Duiven waar grootschalige woningbouw mogelijk is. Het college is voorstander om Biezenkampen als eerste uitbreidingslocatie aan te wijzen. Als argument wordt gebruikt dat de gemeente dan de regie in eigen hand heeft. Een koopovereenkomst over de grond is zo goed als rond. Wij hebben hier tegen gestemd. Wij vinden woningbouw in Duiven belangrijk en willen dat er snel gebouwd gaat worden! Biezenkampen is ons inziens als eerste locatie voor (snelle) woningbouw minder geschikt. Daar zijn een aantal redenen voor:

  • Nu € 3.365.000,- investeren voor plan Biezenkampen en na bestemmingswijziging nog eens € 2.700.000,- vinden we gezien de vele onduidelijkheden onverstandig. De mogelijke kosten mbt planschade zijn hierbij nog niet meegenomen.
  • Er is groot verzet tegen bouw op de Biezenkampen. De te verwachten bezwaarprocedures maken dat snelle ontwikkeling van deze locatie niet realistisch lijkt.
  • Er is een grote kans op archeologische vondsten op dat terrein waardoor vertraging op kan treden. (Dit staat in het rapport  Stedenbouwkundige verkenning drie mogelijke uitbreidingslocaties d.d. 02-11-2020 blz.69)
  • Kan door de hoogspanningszone een deel niet voor woningbouw bebouwd worden.
  • In 1989 is er door de gemeente een belofte gedaan aan omwonenden van de Biezenkampen. De kans op verzoeken tot uitkeren van planschade is hierdoor te verwachten.
  • En er zijn meer argumenten op te noemen om niet direct voor locatie Biezenkampen te kiezen.

Voor het deel van de woningen die in de eerste periode gebouwd moeten worden zijn voldoende inbreidingslocaties genoemd . Laten we hier nu eerst mee aan de slag gaan.

Ondertussen kunnen we goed doordachte en onderbouwde plannen maken voor geschikte locaties voor grootschalige woningbouw.

DOED Duiven Groessen Loo