Na veel voorbereiding, informatie ophalen en overleg met betrokkenen en collega’s was het afgelopen raadsavond zover. De verordening Leerlingenvervoer 2023 en de daarbij horende beleidsregels werden behandeld. Over het algemeen zat iedereen wel op hetzelfde spoor. We willen het beste voor onze doelgroep waarbij we op het einde van de behandeling wel mogen concluderen dat we eruit gehaald hebben wat we wilden. De amendementen en moties hebben het gehaald, waarbij moties niet meer nodig zijn als het harde toezeggingen worden gedaan.
De opbrengst is dan ook dat ouders zelf mogen beslissen in overleg over de opstapplaatsen en dat artikel 7 geen verplichting is met zelfs het vervallen artikel 2 van de verplichting met je werkgever in gesprek te gaan. Door de harde toezegging van de wethouder konden we de motie intrekken. (een toezegging is harder dan een motie, die kan men naast zich neerleggen, een toezegging niet) Bovendien zijn de beleidsregels niet definitief gemaakt, ook dit heeft de wethouder toegezegd in de nu komende proefperiode met de klankboordgroep en overige ouders in overleg te blijven over de bijsturing hiervan.

Gerard Brands

Recente blog berichten

DOED Duiven Groessen Loo