πŸ’œπŸ’™ Lokaal Alternatief Duiven Groessen Loo en DOED Duiven Groessen Loo hebben samen de motie Direct Duidelijk Deal ingediend. Deze heeft het college omarmt.

πŸ’œπŸ’™ Gisteren is de Direct Duidelijk Deal ondertekend door Wethouder Johannes Goossen. De ondertekening vond plaats in de hal van het gemeentehuis van Duiven. Raadslid Karin Bouwmeister-Booltink (DOED) was aanwezig namens de indieners van de motie.

πŸ’œπŸ’™Direct Duidelijk Deal houdt in dat de Gemeente Duiven beleid maakt om duidelijk te communiceren, afspraken maakt over verbetering en de medewerkers helpt om duidelijk te communiceren. Lokaal Alternatief en DOED vinden het belangrijk dat de gemeente begrijpelijke taal gebruikt, zodat iedereen kan meedoen en begrijpt wat er wordt bedoeld. Daarom ondersteunen zij de Direct Duidelijj Deal.

πŸ’œπŸ’™Liemers Kunstwerk was ook aanwezig met de Escape Koffer, een spel dat mensen laat ervaren hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven. Medewerkers en college van de gemeente waren uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

πŸ’œπŸ’™β€Wij zijn blij dat de gemeente Duiven zich actief inzet voor begrijpelijke communicatie.”

Kijk voor meer informatie opΒ de website van Gebruiker Centraal.

Recente blog berichten

DOED Duiven Groessen Loo