Informatieavond Netwerkanalyse

Graag nodigen wij je woensdag 29 juni van 19:30 uur tot 21:00 uur uit voor een informatiebijeenkomst over de netwerkanalyse. Een netwerkanalyse is een analyse naar de doorstroming van het verkeer op de hoofdwegen in Duiven. Nieuwe woningen zorgen voor meer verkeer in en om Duiven. Daarmee neemt ook het verkeersgeluid toe. Wij gaan daarom onderzoek […]

Duiven krijgt geld om verkeersknelpunten op te lossen rondom de toekomstige nieuwbouwwijken

In totaal gaat het naar verwachting om bijna 1,7 miljoen euro. Er wordt een netwerkanalyse gemaakt om te kijken welke verkeersknelpunten naar verwachting gaan optreden, welke oplossingen worden gekozen en wat de kosten daarvan zijn. Wethouder Dominique van Dam (DOED) zegt dat een rijksbijdrage voor de oplossing van verkeersproblemen rondom nieuwe wijken belangrijk is. Deze […]

Coalitieakkoord 2022-2026

Met elkaar kleuren we gemeente Duiven’ Het coalitieakkoord ‘Met elkaar kleuren we gemeente Duiven’ van Lokaal Alternatief, DOED en CDA is definitief. De portefeuilleverdeling is hiermee ook definitief  vastgesteld. Het coalitieakkoord kent drie opgaven. Het versnellen van de woningbouw, duurzaamheid en de verdere transformatie binnen het sociaal domein. In het coalitieakkoord krijgt inwonerscommunicatie en – participatie een prominente rol. In gesprek gaan met inwoners en de gemeenteraad […]

Het college van burgemeester en wethouders

Graag stellen wij het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven aan u voor. Zij zijn gisteravond tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd: Wethouder Gemma Tiedink (Lokaal Alternatief), wethouder Dominique van Dam (DOED), wethouder Johannes Goossen (CDA) en burgemeester Huub Hieltjes en gemeentesecretaris Rutger den Haan.

Dominique geïnstalleerd!

Na ruim 6 weken gesprekken en overleggen over het coalitieakkoord op hoofdlijnen is het zover! Tijdens de raadsvergadering van 10 mei 2022 is Dominique Van Dam geïnstalleerd als wethouder van Gemeente Duiven. De nieuwe coalitie Lokaal Alternatief. DOED en CDA is gevormd! Dominique gaat de opgave Versnelling Woningbouw voor haar rekening nemen. Wij zijn enorm […]

Het was even stil……

We zijn wat stiller geweest doordat we samen met Lokaal Alternatief en CDA een intensief proces zijn aangegaan om tot een coalitie te komen. Er komt een coalitieakkoord op hoofdlijnen. LA heeft Gemma Tiedink-Koning als wethouder voorgedragen, CDA heeft Johannes Goossen voorgedragen en als DOED hebben wij Dominique van Dam voorgedragen. De benoeming van de […]