Coalitieakkoord 2022-2026

Met elkaar kleuren we gemeente Duiven’ Het coalitieakkoord ‘Met elkaar kleuren we gemeente Duiven’ van Lokaal Alternatief, DOED en CDA is definitief. De portefeuilleverdeling is hiermee ook definitief  vastgesteld. Het coalitieakkoord kent drie opgaven. Het versnellen van de woningbouw, duurzaamheid en de verdere transformatie binnen het sociaal domein. In het coalitieakkoord krijgt inwonerscommunicatie en – participatie een prominente rol. In gesprek gaan met inwoners en de gemeenteraad […]

Het college van burgermeester en Wethouders

Graag stellen wij het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven aan u voor. Zij zijn gisteravond tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd: Wethouder Gemma Tiedink (Lokaal Alternatief), wethouder Dominique van Dam (DOED), wethouder Johannes Goossen (CDA) en burgemeester Huub Hieltjes en gemeentesecretaris Rutger den Haan.

Dominique geïnstalleerd!

Na ruim 6 weken gesprekken en overleggen over het coalitieakkoord op hoofdlijnen is het zover! Tijdens de raadsvergadering van 10 mei 2022 is Dominique Van Dam geïnstalleerd als wethouder van Gemeente Duiven. De nieuwe coalitie Lokaal Alternatief. DOED en CDA is gevormd! Dominique gaat de opgave Versnelling Woningbouw voor haar rekening nemen. Wij zijn enorm […]

Het was even stil……

We zijn wat stiller geweest doordat we samen met Lokaal Alternatief en CDA een intensief proces zijn aangegaan om tot een coalitie te komen. Er komt een coalitieakkoord op hoofdlijnen. LA heeft Gemma Tiedink-Koning als wethouder voorgedragen, CDA heeft Johannes Goossen voorgedragen en als DOED hebben wij Dominique van Dam voorgedragen. De benoeming van de […]

Kleurwedstrijd

DOEDje heeft een kleurwedstrijd bedacht, omdat 16 maart de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Lever deze kleurplaat in en maak kans op een van de 3 leuke prijzen! Je kunt deze op het adres de Esdoorn 10 Duiven in de brievenbus stoppen. Doe dit wel voor 20 maart en vergeet niet om je naam, leeftijd, telefoonnummer of email-adres […]