Afgelopen dinsdag sloot de voorzitter, Burgemeester Huub Hieltjes, de vergadering af met de woorden dat er geen duidelijke coalitie/niet coalitie lijn was. Moties en amendementen werden in wisselende samenstelling aangenomen. Er dat is ook waar deze coalitie voor staat.

Coalitieakkoord op hoofdlijnen bieden ook veel ruimte voor inbreng van andere fracties. Op sommige punten zijn afspraken gemaakt. Deze zijn voor iedereen terug te vinden in het coalitieakkoord. Dit geldt ook voor de hondenbelasting. Daarom zie je daar de stemverhouding coalitie/niet coalitie. Ook bij het amendement DPRA en de motie kale palen lag de stemverhouding coalitie/niet coalitie.

Wij vertrouwen erop dat het goed wordt opgepakt door het college maar uiteraard zullen wij dat ook gewoon blijven controleren en indien nodig het college aanspreken.

Wij blijven u en de andere fracties uitnodigen om de gemeente Duiven met elkaar in te kleuren. ๐Ÿ’™

Recente blog berichten

DOED Duiven Groessen Loo